Xinmingji Hotel

Appearance

Reservation

Change dates
Please set Check-in and Check-out first.
Xinmingji Hotel (Beijing Qianmen)
Tel: +86-10-67019899
Add.: No.26 Bu Xiang Zi Hutong, Qian Men Street, Dongcheng District